KABINET EPISKOPA, NOVOSTI

Sakupljena novčana sredstva za pomoć pogođenima poplavama u Nemačkoj

Eparhija diseldorfska i nemačka je povodom katastrofalnih poplava, koje su zadesile Nemačku tokom jula ove godine, pozvala sve crkvene opštine da uzmu učešće u prikupljanju novčanih sredstava za pomoć pogođenima. Ovom prilikom su prikupljena sredstva u iznosu od 16.001,00 evra.

Prikupljena sredstva su uplaćena Savezu nemačkih humanitarnih organizanicija – Aktion Deutschland hilft – na konto DE62 3702 0500 0000 1020 30.