AUDIO, BON, NOVOSTI

Sveta Liturgija u Bonu

U subotu 27.02.2021. služena je Sveta Liturgija u bonskoj parohiji Vaznesenja Gospodnjeg u Bonu. Svetu Liturgiju u prisustvu vernog naroda parohije služio je visokoprepodobni protosinđel dr Jovan Stanojević.

Audio zapis besede sveštenomonaha Jovana na jevanđelsku perikopu o bludnom sinu u prilogu vesti: