NOVOSTI, HAMBURG

Svetoarhangelski hram krasi nova vanjska freska – Hamburg

Verni narod parohije u Hamburgu nastavio je da ukrašava svoj hram. Sa blagoslovom Episkopa Grigorija urađena je nova freska Sabora Svetoga arhangela Mihaila koja krasi vanjski zid na ulazu u hram. Ovaj posao poveren je ikonopisačkom ateljeu „Car Konstantin“ iz Jagodine.

Pored toga u proteklom periodu smo uredili crkvenu salu sa novim stolovima i stolicama koji ulepšavaju istu.

Uprava hrama se zahvaljuje svim priložnicima jer su ova bogougodna dela završena veoma brzo a na radost i korist naših parohijana.

Sveštenstvo i Uprava Crkvene opštine Hamburg