KELN, NOVOSTI

Trodnevni seminar horskog pojanja i muzička radionica u Crkvenoj opštini Keln

Veliku radost obnovljenom horu našega hrama, Crkveno-narodni hor Sveta Tri Jerarha, učinila je uprava hrama, organizovavši trodnevni seminar i muzičku radionicu, od 20.10. do 22.10. koje su za cilj imale unapređenje metodike uvežbavanja horskog pojanja, informisanje o osnovama teorije muzike, razne pripremne vežbe i faze pred izvođenje pojanja.

Seminar je održao naš dragi u Hristu brat, Simeon Sekulić, dugogodišnji dirigent crkvenog hora Serafimi iz Berlina, koji je delatno projavio ljubav prema svojoj crkvi, pokazavši vrhunski nivo profesionalizma, požrtvovanja, iskustva i znanja, dobrovoljno i u radosti služeći nam radi našega usavršavanja a sve na blagoljepije bogosluženja i u slavu Božiju. Da bi rad i trud doneo i uspeh, svojom besedom protojerej Mladen Janjić pripremio nas je poukama o smislu pojanja na bogosluženju, njegovom značaju za zajednicu ali i o pojanju kao sredstvu spasenja onima koji ga u strahu Božijem uče i izvode. Nakon besede usledila je i molitva za blagosiljanje početka novog dela kao i molitva koju pojci čitaju pred početak pojanja.

Trodnevni seminar bio je veoma dobro organizovan zaslugama Upravnog odbora Crkvene opštine Keln obezbedivši sve što je potrebno da vrhunski predavač ostvari svoj radni plan u najboljim uslovima. Osim radionica koje su podrazumevale intenzivne probe i predavanja sa ciljem pripreme proširenog sastava hora za premijerni nastup na nedeljnoj liturgiji i njegovo dalje usavršavanje, priređene su bile posluženja za pauze kao i zajednička večera za sve učesnike seminara i njihove porodice, koja je obavljena nakon zajedničke molitve i večernjeg bogosluženja.

Bratska ljubav pokazana delatno bila je nagrađena Božijim blagoslovom koji su kroz radost i blagodat osetili svi prisutni na večeri gde su naši pojci pokazali da uspešno mogu pevati i pesme našega crkveno narodnog predanja, ponoseći se Srpskom kulturnom zaostavštinom.

Centralni događaj, naravno bila je nedeljna liturgija kada je naš hor u proširenom sastavu pokazao rezultate rada na seminaru a naš dragi horovođa i dirigent, maestro Luka Milosavljević zavidan nivo dirigovanja i maestralnog taktiranja vodeći hor sigurnije i uspešnije nakon završenog seminara.

Nakon Svete Liturgije sumirani su rezultati, razmenjeni utisci i konstantovano je opšte zadovoljstvo i uspeh čitavog projekta, što sve članove hora pobuđuje na revnost i dalje usavršavanje sa nadom da će opet i opet biti prilike za saradnju sa našim bratom Simeonom koji je zadobio poštovanje, svojim znanjem i profesionalizmom, ali i simpatije kao izuzetno dobar motivator, predavač/učitelj sa neverovatno usavršenom metodikom rada.

Blagodarimo Bogu, našem sveštenstvu, doc. dr Iliji Đorđeviću, gospodinu Simeonu Sekuliću, našem horovođi Luki i svim članovima hora i učesnicima seminara na jednom vrhunskom iskustvu i događaju koji može služiti kao primer za svako drugo delo.

Autor: Velibor Vukšić