NOVOSTI, FRANKFURT

U Frankfurtu održan prvi čas vjeronauke za odrasle

U subotu po Krstovdanu 28. septembra u prostorijama pri hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u Frankfurtu održan je prvi čas vjeronauke za odrasle. Forma realizovanja vjeronauke za odrasle osmišljena je u vidu dijaloga na relaciji vjernici – sveštenstvo. Sveštenici su kao predavači vodili diskusiju inkluzivnom metodom, što se pokazalo djelotvornim sudeći po interesovanju koje su vernici iskazali kroz pitanja, konstatacije i zaključke.

Utisak koji zavređuje najviše pažnje iskazan je komentarom gospođe Sonje Emreković-Đoković:

,,Zahvaljujem se našim sveštenicima na ovoj lepoj i Bogom nadahnutoj večeri. Večeras smo imali priliku da kroz jedan živi dijalog i razgovor dobijemo odgovore na neka pitanja u vezi naše vere. Nijedan odgovor ne dopire tako brzo do srca sagovornika kao onaj koji dolazi iz ličnog iskustva i duše onoga koji o tome svedoči. Mislim da su i ostali osetili radost koja se ovo veče osećala između nas i predavača. Gde je dvoje ili troje sabranih u moje ime i ja sam među njima – govori Gospod. Da nam svima ovakve večeri budu i ubuduće na radost i spasenje.“

Otac Simon je najavio da će se sljedeći čas vjeronauke održati na Tomindan, 19. oktobra, sa početkom u 18.30.