DORTMUND, NOVOSTI

Vjeronauka za odrasle u Dortmundu

U okviru redovnog ciklusa predavanja pod nazivom ,,Vjeronauka za odrasle“, u petak 9. oktobra 2020. godine, otac Danilo Dangubić održao je predavanje o temi: ,,POREDAK SVETE TAJNE ISPOVIJESTI“.

Istorijski razvoj i koncept same Tajne koji je do nas došao i koji je jasno izložen u Trebniku svedoči o ulozi ove ustanove u liturgijskom životu Crkve kao i o pogrešnosti njenog nepredanjskog tumačenja i pozicioniranja u određene bogoslužbene kontekste – mogao bi biti opis ovog jednočasovnog izlaganja.

Nikola Obradović, portparol