AUGZBURG, NOVOSTI

Značenje i tumačenje liturgijskog teksta: predavanje u Augzburgu

Na Pokrov Presvete Bogorodice, 14. oktobra 2023. godine, u parohijskoj sali u Augzburgu otpočeo je novi ciklus razgovora o veri.

Prvo predavanje na temu ,,Značenje i tumačenje liturgijskog teksta” održala je Milica Rakić, teolog i veroučiteljica iz Beograda. 

Ona je govorila o strukturi liturgije, o mnogim zanimljivostima u vezi sa razvitkom liturgijskog bogosluženja, a poseban naglasak bio je na samim molitvama, odnosno tekstu. Razgovor se vodio i o značenju molitava, na šta one upućuju i na to da se izgovaraju i uznose u ime svih, čitave sabrane zajednice.

U dijalogu sa prisutnima, govorilo se o tome da nas molitve liturgije uvode u samu Tajnu Spasenja, kao i da one već ukazuju na to da je učešće vernih neizostavni deo liturgijskog sabranja.

Razgovori o veri nastavljaju se u nedelju, 29. oktobra, predavanjem na temu Novog zaveta, koje će održati Marina Ćakić, teolog i doktorandkinja Univerziteta u Regenzburgu.