NOVOSTI, FRANKFURT

Jedino potrebito!

Razmišljanja nakon karantina Postoje izrazi koji napuštaju naš svakodnevni jezik, ali se njihovo odsustvo oseća vrlo oštro. Na primer, jevanđeljski…